حذف پسورد بایوس لپ تاپ توشیبا

حذف پسورد بایوس لپ تاپ توشیبا با برداشتن باتری CMOS