دستگاه فتوکپی توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 181

مشخصات دستگاه فتوکپی توشیبا TOSHIBA e-STUDIO 181