دستگاه کپی توشیبا مدل ۳۰۷SE

مشخصات دستگاه کپی توشیبا مدل ۳۰۷SE