صدا دادن کولر گازی توشیبا

چرا کولر گازی توشیبا صدا می دهد؟