فن لپ تاپ توشیبا

فن از کار افتاده ی لپ تاپ توشیبا را تعمیر کنیم یا تعویض؟